NEWS

From the exhibition opening at Hvelvet, Oseana 28.sept 2019
From the exhibition opening at Hvelvet, Oseana 28.sept 2019

 

BRYNHILD WINTHER – We really need to talk about this, René / Loveletter for Descartes.                                                                                    SILJE HEGGREN – Time Crystals

Opning 28. september, Hvelvet, Oseana. Artist talk på opningsdagen: https://www.oseana.no/nb/utstillingsopning-silje-heggren-og-brynhild-elvira-winther

—————————————————————————-

2019:

 • Solo exhibition at Bryne Kunstforening 16th february – 17th march 2019. Title: «Første utkast/Adolescent Outcast» (An exhibition on indiviDUALISM, on choices and defining the self in world, or refusing categories. On diversity, farmers and teenage rebellion. On believing that world can be changed, and about not growing up.)
 • Group exhibition Switcheroo, opening 22th of february at Kanalveien 90, Bergen
 • Bastard, Kunstnernes Hus, Oslo 1st of march-30th of april
 • Solo exhibition / project, using a laboratory as a gallery space at Immunologisk institutt, UiO. Title: «Another reductionist cave» 
 • Group exhibition, in Salongen  at Kunstgarasjen, Bergen 16th august – 8th september
 • Exhibition at Hvelvet, Oseana, Bergen, 28th September – 27th October. Title: «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1». Sharing the gallery space with Silje Heggren. På opninga blir det artist-talk-samtale med kunstnarane og Roger Strand (professor i vitenskapsteori ved UiB) 

Upcoming 2020

 •  Solo exhibition at Bærum Kunsthall 13.februar- 08.mars         Title: «Haren: Words are animal traps»
 • Solo exhibition at Galleri Christinegaard.                                                        Title: «Haren / Ritualet»
 • Solo exhibition at Møre og Romsdal Kunstsenter 22.oktober-21.november

Upcoming 2021

 • Solo exhibition at Haugesund Kunstforening. Opening 12th of november 2021.

  Title: «Haren / The first written word was a drawing of an animal»

Work in progress for the exhibition opening at Hvelvet, Oseana 28th of september 2019

Tekstar frå Billedkunst:                                                                                     Vanessa Baird på KODE: https://www.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/aktuelt/i-strekane-til-baird-blir-eg-gong-pa-gong-konfrontert-med-kor-vemmeleg-det-er-a-vera-menneske-og-om-det-skulle-vise-seg-at-eg-faktisk-er-menneske-sa-vil-eg-helst-late-som-eg-ikkje-er-det/

Ane Hjort Guttu: https://www.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/aktuelt/suset-fra-byen-flatpressa-mellom-sidene-i-ei-bok/

Fleire tekstar finn de her: http://www.brynhildwinther.no/text/

Ambidexterity. Work in progress. My left hand most of the time draw machines and birds, while my right hand have trouble drawing machines, but draw anything else. Is it normal that the two hands are so different? Could it be linked to the different logics of the two sides of the brain?

 Boka kan kjøpast i bokhandelen på Kunstnernes Hus, Oslo, og på Oppland Kunstsenter, Lillehammer

http://kunstopp.no/2019/03/01/bastard-er-fokusaktor-hos-nordic-art-press-i-mars-og-april/ Les om boka her: Kort om boka

___________________________________________________________________________

Psyco Blasfemi performing at the opening of «Første utkast / Adolescent outcast» at Bryne Kunstforening

On the opening of Første utkast /Adolescent outcast, 16th of february at Bryne Kunstforening, the local punk band Psyko Blasfemi performed a live consert. They are totally amazing! Check out the band here:

https://www.youtube.com/watch?v=98px3WC6tlE 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2tYkN-oVk4

Sculpture from «Første utkast / Adolescent outcast» at Bryne Kunstforening. 
————————————————————————————-

Pencil, thread and steel thread on paper

(More images from my works below this text.)

Er ikkje ord berre mangel på andre måtar å kommunisere på?

Eg visste at punktum ikkje fantes, og at alle orda mellom dei svarte prikkane var av same materie

Eg hadde repetert for deg oppatt og oppatt at teikning er mitt hovudspråk, og at teikneprosessen min handlar i stor grad om å tenkje høgt gjennom teikning, òg å konstruere hybridar mellom feller og kart, kor målet er å gå seg vill med vilje i teoriar og ting som oppstår undervegs. Somme fragment av tanken blir omset til ord direkte på teikningane eller i notatbøker. Men, ikkje alt i teikninga kan omsetjast til ord fordi det eksisterer i ein logikk som ikkje er avgrensa av gramatikken sine reglar.

Så seier du at eg er poetisk. Eg får lyst til å spy på deg i håp om at noko anna enn ord skal kunne forklare det betre, men istaden seier eg ingenting. Fordi kanskje alt blir misforstått uansett. Fordi eg meiner det bokstaveleg, og når eg meiner noko bokstaveleg så betyr det at eg har sagt det, eller skrevet det fordi eg vil bli forstått og ikkje fordi det skal høyrast så forbanna vakkert ut

Det første skrivne ordet var ei teikning av eit dyr. Når ein ved å skrive eller snakke, omset tanken til ord, til bokstavar, til kronologisk gramatikk, blir nesten alt borte. Fordi ord forenklar tankane og framstiller dei i eit reduksjonistisk perspektiv. Med mindre ord kan eksistere i tanken slik dei finst på mange sider i ulike bøker på same tid. Men det veit berre du, for du har ord og lyd inni tankane dine. Og eg spør deg om korleis det er å tenkje i ord, om orda somme gonge kjem i haugar som må sorterast, og andre gonge kjem etter kvarandre som frå ein indre radio kor ting blir borte om du ikkje klarar fange dei fort nok, og om det ikkje blir veldig bråkete å tenkje med ord når det i tillegg kjem lyd inn gjennom øyrene

Men når eg sa at ord handlar meir om å gjere ting forståeleg heller enn å faktisk forstå, og at andre dyr, som har eit mer velutvikla sanseapparat, har ei meir direkte forståing av det heile, medan mennesket må bruke fantasien for å konstruere sanningar ved hjelp av vitenskapsretoriske argumentasjonsprinsipp, fordi de ikkje klarar sjå at det eksisterer mange logikkar på ei gong, så tok du det personleg. Eg trur eigentleg ikkje du ville høyre meir, men eg sa vidare at det einaste punktet i språket kor sanning kan oppstå, er dei punkta kor kontradiksjonar kan eksistere samstundes. Fordi basert på det faktum at den menneskelege logikk og rasjonalitet endrar seg gjennom tidene, kan ein sei at ingen av desse eksisterer utanfor kroppen, og kan berre sjåast som projeksjonar på ei verd av ikkje-kontrollerbare kompleksitetar. Verda er ikkje enkel nok til at det menneskelege intellekt kan forstå den. Den er heller ikkje basert på menneskeleg logikk, og alle andre dyr har ei anna logikk. Så sa du at eg må slutte å tru at eg er så jævleg smart. Og då eg svara at det er det som har vore problemet heile tida, at de menneske trur de er så jævleg mykje smartare enn alle andre dyr, berre fordi de tenkjer i ord. Så mykje smartare at berre ting som kan konkluderast innanfor grensene av språket kan seiast å vera eksisterande, og alle andre logikkar ikkje finnst fordi dei ikkje kan forklarast i ord. Og så blei du sint og gjekk frå meg

Alle orda fall ned på golvet mellom støvet som tida hadde lagt frå seg, og dei la ikkje att spor

fordi dei har inga materie

Teikning er mitt hovudspråk. Dette er berre eit frustrert forsøk på å ikkje bli totalt misforstått. Hadde det gått an å omsetje tankar direkte til ord, eller sei alt med ord, hadde det å teikne ikkje hatt noko hensikt. Og kanskje er denne frustrasjonen over manglande i ord som språk, den viktigaste drivkrafta bak mitt kunstneriske virke. Fordi eg har eit ytringsbehov

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

frå «Mitt alterego budde i Etiopia før misjonærane kom»

 

From Første Utkast / Adolescent outcast, at Bryne Kunstforening 2019

 

From the exhibition «Første utkast / Adolescent outcast» at Bryne Kunstforening 2019

UtstillingstekstFørsteUtkastAdolescentOutcast

Første utkast / Adolescent outcast, Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

My work at the group exhibition Switcheroo, at Kanalveien 90, Bergen 2019

 

Detail from the installation at Switcheroo

GD 29.oktober 2018 om «Dwell» av Tone Myskja, og «Aping a ritual to heal sick horses» av Brynhild Winther. See images from the exhibition here: http://www.brynhildwinther.no/installasjon/

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter. See more images under: installation, drawing and sculpture

 

From the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter

Utstillingstekst,ApingARitualToHealSickHors

Details from the exhibition at Joy Forum: Mistaking pressure for pleasure  (more images from the exhibition under the categories drawing and installation)

MistakingPressureForPleasure

Tegnerforbundet (the Norwegian Drawing Association) Månedens tegner februar 2018. Interview in norwegian. https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/manedens-tegner-brynhild-winther

Detail

Pedrofonnet 2017: https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/brynhild-elivira-winther-er-vinneren-av-predrofondet-2017

Installation shown in Kampen, Netherlands at Water Connects, juni 2017. More images in «Installations»

 

Høstiutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 2016 https://www.hostutstillingen.no/wp-content/uploads/2018/05/HK2016.pdf  https://www.hostutstillingen.no/

 

Detail, drawing shown at Høstutstillingen, The annual Norwegian National Exhibition 2016

 

Work in progress

 

Before and after making one of the sculptures for the exhibition «Friday the 13th» at Bergen Kunsthall 2018

 

My works at «Friday the 13th» at Bergen Kunsthall 2018

 

Work in progress

Katalogue from Høstutstillingen 2016

 

Detail from Tegnerforbundet 2015, Florilegia, curated by Johannes Høie http://www.tegnerforbundet.no    

 

Detail from Tegnerforbundet, Florilegia, curated by Johannes Høie

Eg har utvikla ein viss sympati for knekte pinnar. Galleri Fisk 2015

One of my works shown at «Friday the 13th» at Bergen Kunsthall 2018

work in progress

 

The first written word was a drawing of an animal