NEWS

 

(Scroll down or click on «menu» to see images from my works. Below this text you will also find info on ungoing and upcoming exhibitions)

 

Dette er berre eit forsøk på å forklare…kanskje blir desse orda borte i morgon

Er ikkje ord berre mangel på andre måtar å kommunisere på?

Eg visste at punktum ikkje fantes, og at alle orda mellom dei svarte prikkane var av same materie

Eg hadde repetert for deg oppatt og oppatt at teikning er mitt hovudspråk, og at teikneprosessen min handlar i stor grad om å tenkje høgt gjennom teikning, òg å konstruere hybridar mellom feller og kart, kor målet er å gå seg vill med vilje i teoriar og ting som oppstår undervegs. Somme fragment av tanken blir omset til ord direkte på teikningane eller i notatbøker. Men, ikkje alt i teikninga kan omsetjast til ord fordi det eksisterer i ein logikk som ikkje er avgrensa av gramatikken sine reglar. 

Så seier du at eg er poetisk. Eg får lyst til å spy på deg i håp om at noko anna enn ord skal kunne forklare det betre, men istaden seier eg ingenting. Fordi kanskje alt blir misforstått uansett. Fordi eg meiner det bokstaveleg, og når eg meiner noko bokstaveleg så betyr det at eg har sagt det, eller skrevet det fordi eg vil bli forstått og ikkje fordi det skal høyrast så forbanna vakkert ut

Det første skrivne ordet var ei teikning av eit dyr. Når ein ved å skrive eller snakke, omset tanken til ord, til bokstavar, til kronologisk gramatikk, blir nesten alt borte. Fordi ord forenklar tankane og framstiller dei i eit reduksjonistisk perspektiv. Med mindre ord kan eksistere i tanken slik dei finst på mange sider i ulike bøker på same tid. Men det veit berre du, for du har ord og lyd inni tankane dine. Og eg spør deg om korleis det er å tenkje i ord, om orda somme gonge kjem i haugar som må sorterast, og andre gonge kjem etter kvarandre som frå ein indre radio kor ting blir borte om du ikkje klarar fange dei fort nok, og om det ikkje blir veldig bråkete å tenkje med ord når det i tillegg kjem lyd inn gjennom øyrene

Men når eg sa at ord handlar meir om å gjere ting forståeleg heller enn å faktisk forstå, og at andre dyr, som har eit mer velutvikla sanseapparat, har ei meir direkte forståing av det heile, medan mennesket må bruke fantasien for å konstruere sanningar ved hjelp av vitenskapsretoriske argumentasjonsprinsipp, fordi de ikkje klarar sjå at det eksisterer mange logikkar på ei gong, så tok du det personleg. Eg trur eigentleg ikkje du ville høyre meir, men eg sa vidare at det einaste punktet i språket kor sanning kan oppstå, er dei punkta kor kontradiksjonar kan eksistere samstundes. Fordi basert på det faktum at den menneskelege logikk og rasjonalitet endrar seg gjennom tidene, kan ein sei at ingen av desse eksisterer utanfor kroppen, og kan berre sjåast som projeksjonar på ei verd av ikkje-kontrollerbare kompleksitetar. Verda er ikkje enkel nok til at det menneskelege intellekt kan forstå den. Den er heller ikkje basert på menneskeleg logikk, og alle andre dyr har ei anna logikk. Så sa du at eg må slutte å tru at eg er så jævleg smart. Og då eg svara at det er det som har vore problemet heile tida, at de menneske trur de er så jævleg mykje smartare enn alle andre dyr, berre fordi de tenkjer i ord. Så mykje smartare at berre ting som kan konkluderast innanfor grensene av språket kan seiast å vera eksisterande, og alle andre logikkar ikkje finnst fordi dei ikkje kan forklarast i ord. Og så blei du sint og gjekk frå meg

Alle orda fall ned på golvet mellom støvet som tida hadde lagt frå seg, og dei la ikkje att spor

fordi dei har inga materie

Teikning er mitt hovudspråk. Dette er berre ord. Berre eit frustrert forsøk på å ikkje bli totalt misforstått. Hadde det gått an å omsetje tankar direkte til ord, eller sei alt med ord, hadde det å teikne ikkje hatt noko hensikt

 

GD 29.oktober 2018 om «Dwell» av Tone Myskja, og «Aping a ritual to heal sick horses» av Brynhild Winther. See images from the exhibition here: http://www.brynhildwinther.no/installasjon/

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter. See more images under: installation, drawing and sculpture

Utstillingstekst,ApingARitualToHealSickHors

2018

 •  Tag Team Studio, Prøverommet,
  Your logic hurts against my skin. More images from the exhibition http://www.brynhildwinther.no/your-logic-hurts-against-my-skin/

  Bergen, 5th march, Title: «Untiteled flavourless animals», installation by Victor Guzman and Brynhild Winther

 • Solo exhibition at Joy Forum, Bergen opening 5th april. Title: «Mistaking pressure for pleasure»

 • Book launch in april (the book is in Norwegian. Kan kjøpast på Bergen Kunsthall frå 13.april, eller ved å kontakte kunstnaren.)
 • MA Exhibition at Bergen Kunsthall opening Friday 13th april http://kunsthall.no/
 • 3months residency at Nordic Artists` Centre, Dale, Norway
 • Solo exhibition at Oppland Kunstsenter, Lillehammer 27th october- 16th december.

  Title: «Aping a ritual to heal sick horses»http://kunstopp.no/

Upcoming 2019:

 • Solo exhibition at Bryne Kunstforening 16th february – 17th march 2019. Title: «Første utkast/Adolescent Outcast» (An exhibition on indiviDUALISM, on choices and defining the self in world, or refusing categories. On diversity, farmers and teenage rebellion. On believing that world can be changed, and about not growing up.)
 • Solo exhibition, using a laboratory as a gallery space. Title: «Another reductionist cave» (more info/details to come)
 • Solo exhibition at Hvelvet, Oseana, Bergen, Norway 29th September – 28th October. Title: «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1»
 

Teaser. Details from some of the works to be shown at Bryne Kunstforening 2019

 

Work in progress at NKDale http://www.nkdale.no

 

Nr.3 Billedkunst 2018. Kritikk  av Arild Våge Berge sin utstilling «Depôt», og   Festspillutstillingen «Fifth Honeymoon» av Torbjørn Rødland på  Bergen Kunsthall. Skrevet av Brynhild W

Details from the exhibition at Joy Forum: Mistaking pressure for pleasure  (more images from the exhibition under the categories drawing and installation)

MistakingPressureForPleasure

 

Tegnerforbundet (the Norwegian Drawing Association) Månedens tegner februar 2018. Interview in norwegian. https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/manedens-tegner-brynhild-winther

Kort om boka

 

Pedrofonnet 2017: 

https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/brynhild-elivira-winther-er-vinneren-av-predrofondet-2017

Installation shown in Kampen, Netherlands at Water Connects, juni 2017. More images in «Installations»

 

Høstiutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 2016 https://www.hostutstillingen.no/wp-content/uploads/2018/05/HK2016.pdf  https://www.hostutstillingen.no/

 

Detail, drawing shown at Høstutstillingen, The annual Norwegian National Exhibition 2016

 

Work in progress

 

The other animal/ Haren. NKDale 2018

 

Mistaking pressure for pleasure. Joy Forum 2018

 

Tegnerforbundet 2015, Florilegia, curated by Johannes Høiehttp://www.tegnerforbundet.no
Detail from «Aping a ritual to heal sick horses» . Oppland Kunstsenter

The first written word was a drawing of an animal