Installation/Space

«Allmenningens tragedie» / «The Tragedy of The Commons» Image from my installation at the exhibition at Kunstmuseet KUBE, Ålesund, 18.april-15.sept 2024. Artists: Patricia Carolina, Geir Tore Holm, Cecilia Jonsson, Kamil Kak, Terese Longva & Roar Sletteland, Magnhild Øen Nordahl, Outi Pieski, Máret Ánne Sara, Istvan Virag, Jessica Williams, Brynhild Grødeland Winther, New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse).
«Ordet allmenning, som stammer fra det gammelnorske ordet allmenningr, betyr «det som kan benyttes av alle mennesker». På begynnelsen av 1000-tallet, ble ordet brukt for å beskrive et geografisk område som en gruppe mennesker hadde bruksrett til, herunder beiterett, stølsrett og jakt- eller fiskerett. Når man hører ordet i dag går gjerne tankene til Bergen på grunn av byens mange åpne byrom med benevnelsen i navnet, som den kjente Torgallmenningen; steder som befolkningen kan benytte i felleskap. I dag kan ordet allmenning også brukes i en mer abstrakt, overført betydning for å beskrive ressurser som mennesker fritt benytter seg av, som luften vi alle puster inn.
Allmenningens tragedie er den dramatiske tittelen på sommerutstillingen i KUBE. Tragedien refererer til situasjoner der individer og grupper med tilgang til en felles ressurs, en allmenning, forsøker å maksimere sin egen gevinst på bekostning av fellesskapet. Tilfeller av allmenningens tragedie finner vi overalt. Ta for eksempel et borettslag, som eier sine utearealer i felleskap. Allmenningens tragedie oppstår når den ene naboen plukker alle eplene fra treet i borettslagets felles hage. Kostnaden bæres av alle naboene som ikke får ta del i eplehøsten, og gevinsten tilfaller den ene naboen som handlet ut fra egeninteresse. Eller tenk på allemannsretten. I Norge har vi alle rett til å oppholde oss i utmarka. Allmenningens tragedie kan oppstå når noen får tillatelse til næringsvirksomhet i utmarksområder med allemannsrett. Et tredje eksempel er luften du og jeg puster inn, en allmenning som strekker seg på tvers av landegrenser. Hvis utvinning av naturresurser i et land bidrar til internasjonale utslipp som krysser grensene og ødelegger luftkvaliteten i et annet land,inntreffer allmenningens tragedie.»
Read more here (Eng): https://www.vitimusea.no/en/utstillingar/the-tragedy-of-the-commons

 

«Allmenningens tragedie» / «The Tragedy of The Commons». Exhibition view from my installation at the ungoing exhibition at Kunstmuseet KUBE, Ålesund, 18.april-15.sept 2024

 

«Allmenningens tragedie» / «The Tragedy of The Commons». Exhibition view from my installation at the ungoing exhibition at Kunstmuseet KUBE, Ålesund, 18.april-15.sept 2024

 

«Allmenningens tragedie» / «The Tragedy of The Commons». Exhibition view from my installation at the ungoing exhibition at Kunstmuseet KUBE, Ålesund, 18.april-15.sept 2024

 

«Allmenningens tragedie» / «The Tragedy of The Commons». Exhibition view from my installation at the ungoing exhibition at Kunstmuseet KUBE, Ålesund, 18.april-15.sept 2024

 

 

From the ungoing exhibition «Almenningens tragedie» at Kunstmuseet KUBE / Viti, Ålesund.
Foto: Marius Beck Dahle/Viti.

 

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF. «Om ein kunne sei alt med ord hadde ikkje kunsten hatt noko hensikt. Me hadde skrevet eit veldig langt dokument for å forklare kvifor ein ikkje treng ord for å sjå (hverken kunst eller verda elles). Kanskje gjer ord noko med blikket. Eit filter som fører til at ein ikkje ser ordentleg. Så sletta me alle bokstavane. Kanskje er utstillingstekstar ei konsekvens av at ein ikkje stolar på kusten som språk. Her får de ingen utstillingstekst. De får berre kunst. Det får vere nok.»

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

«Vi vil ikke forklare noenting» Natasja Askelund og Brynhild Grødeland Winther, Visningsrommet USF

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg, https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg, https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg, https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Vestfold Kunstsenter, Tønsberg https://www.vestfoldkunstsenter.no/program/utstillinger/brynhild-grødeland-winther-eg-har-forkasta-alle-svar-putta-dei-i-flaskepostar-og-mata-kvalane-med-dei-som-drops-eller-smertestillande-piller-whatever-30-09-2023-29-10-2023/

 

Haustrapsodi, Sunnfjord Kunstlag, Førde.

 

Høstutstillingen 2023. Artists in this image: Andrea Gjestvang, Mario de la Ossa, Brynhild Grødeland Winther, Mette Hellenes og Anne Rolfsen.

 

Kunstgarasjen 20.januar-26.februar 2023 https://www.kunstgarasjen.no

 

Kunstgarasjen 20.januar-26.februar 2023

 

Kunstgarasjen 20.januar-26.februar 2023 https://www.kunstgarasjen.no

 

Kunstgarasjen 20.januar-26.februar 2023 https://www.kunstgarasjen.no

 

Kunstgarasjen 20.januar-26.februar 2023 https://www.kunstgarasjen.no

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard 12.nov2022-15.jan2023

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Kunne ikkje forstå deg flytande…» Hå Gamle Prestegard

 

«Experiences of Oil», Stavanger Kunstmuseum, kuratert av Anne Szefer Karlsen og Helga Nyman . Utstillinga er nominert til Kritikerprisen: https://kritikerlaget.no/saker/nominasjoner-til-kunstkritikerprisen-2021

https://stavangerkunstmuseum.no/events/opplevelser-av-olje

(Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum)  Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

(Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum)  Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

(Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum)  Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

(Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum)  Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

(Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum)  Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman. Artworks by Brynhild Grødeland Winther, Monira Al Qadiri, Christopher Cozier, Farah Al Qasimi, Shirin Sabahi, Rachel O’Reilly, Otobong Nkanga, Liv Bugge, Ane Graff, Camille Norment, Alessandro Marchi, Linda Lamignan with David Lamignan Larsen, Raqs Media Collective, Øyvind Rimbereid, Apichatpong Weerasethakul and Chai Siris, Kiyoshi Yamamoto

 

(foto:Foto:Markus Johansson/Stavanger kunstmuseum) Experiences of Oil, Stavanger Kunstmuseum. Curated by Anne Szefer Karlsen and Helga Nyman.

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

Haren / The first written word was a drawing of an animal, Haugesund Billedgalleri Haugalandmuseet, 12.nov-12.desember 2021

 

From the exhibition «Remaster» at Ølhallane, TOU. Works by Natasja Askelund https://natasjaaskelund.com, and Brynhild Grødeland Winther

 

(Foto: Oddbjørn Erland Aarstad) «Remaster» at Ølhallane TOU, Stavanger. Works by Brynhild Grødeland Winther, Skade Henriksen, Georg Óskar and Peter Cleary.

 

«Remaster» at Ølhallane TOU, Stavanger https://www.touofficial.com/program/?id=12527. Works by Natasja Askelund https://natasjaaskelund.comand Brynhild Grødeland Winther

 

(Foto: Oddbjørn Erland Aarstad)»Remaster» at Ølhallane TOU, Stavanger

 

Vestlandsutstillingen, Kunstgarasjen, Bergen 27.aug-19.september Kritikk: https://www.bt.no/kultur/i/dnvBrw/ei-utstilling-full-av-overraskingar

 

Vestlandsutstillingen, Kunstgarasjen, Bergen 27.aug-19.september. Kritikk: https://www.bt.no/kultur/i/dnvBrw/ei-utstilling-full-av-overraskingar

 

Frå Vestlandsutstillingen, Kabuso, Øystese, 08.mai-06.juni 2021. På foto, verk av: Kristina Aas/ Karina Presttun, Helene Førde, Brynhild Grødeland Winther, Siri Ekker Svendsen. https://kabuso.no/program_/vestlandsutstillingen-2021

 

Frå Vestlandsutstillingen, Kabuso, Øystese, Omtale:https://www.hf.no/kultur/det-er-ei-visuelt-sterk-utstilling/

 

From the group exhibition BKFH Salong, at Hordaland Kunstsenter, HKS. Omtale: http://www.brynhildwinther.no/wp-content/uploads/2021/04/P1510741-scaled.jpeg

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021. Omtale: http://www.brynhildwinther.no/wp-content/uploads/2021/04/P1510918-scaled.jpeg

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

«Eit punktum er ikkje ein harelort…» Galleri Christinegaard 15.april-02.mai 2021

 

Vestlandsutstillingen 2021 at Jugendstilsenteret, Ålesund. In this photo: artworks by Kristina D. Aas & Karina Presttun, Brynhild Grødeland Winther, og John K Raustein. Kuratert av Heidi Bjørgan.  Photo by Maya Økland

 

Vestlandsutstillingen 2021. Jugendstilsenteret, Ålesund. Kuratert av Heidi Bjørgan. Photo: Maya Økland.

 

«Stille Bein», Det Gule Huset, Asker 2021

 

«Stille Bein», Det Gule Huset, Asker 2021

 

«Stille Bein», Det Gule Huset, Asker 2021

 

«Stille Bein», Det Gule Huset, Asker 2021

 

«True Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenter http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«True Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenter http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«true Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenter http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«True Norwegian Reddhare», Møre og Romsdal Kunstsenter http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«True Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenter http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«True Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenter 2020 http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«True Norwegian Reddhare» at Møre og Romsdal Kunstsenterhttp://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

True Norwegian Reddhare, Møre og Romsdal Kunstsenter 2020http://www.mrkunst.no/utstillinger/true-norwegian-reddhare-23oktober-til-22november

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet USF 2020 https://usf.no/arrangement/utstillingsapning-brynhild-g-winter/

 

Detail installation «Haren: words are animal traps» Visningsrommet USF, 2020

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet USF 2020

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet USF 2020

 

«Haren: words are animal traps» Visningsrommet USF Verftet, 2020

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet, USF Verftet  2020

 

«Haren: Words are animal traps», Visningsrommet USF Verftet 2020

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet, USF 2020

 

«Haren: words are animal traps», Visningsrommet, USF 2020

 

Detail installation «Haren: words are animal traps» Visningsrommet USF, 2020

 

«Haren: words are animal traps» Visningsrommet USF, 2020

 

Detail installation «Haren: words are animal traps» Visningsrommet USF, 2020

 

Bærum Kunsthall 13.februar-08.mars 2020 «Haren: words are animal traps»https://www.baerumkunsthall.no/HAREN-av-Brynhild-Winther

 

Bærum Kunsthall 13.februar-08.mars 2020 «Haren: words are animal traps» https://www.baerumkunsthall.no/HAREN-av-Brynhild-Winther

Bærum Kunsthall 13.februar-08.mars 2020 «Haren: words are animal traps» https://www.baerumkunsthall.no/HAREN-av-Brynhild-Winther

 

Bærum Kunsthall 13.februar-08.mars 2020 https://www.baerumkunsthall.no «How Fragile We Are» by Dorthe Søndergaard, «Outsourced Memories» by Petter Buhagen, and «Haren: words are animal traps» by Brynhild Winther

 

Bærum Kunsthall 13.februar-08.mars 2020 https://www.baerumkunsthall.no
«How Fragile We Are» by Dorthe Søndergaard, «Outsourced Memories» by Petter Buhagen, and «Haren: words are animal traps» by Brynhild Winther

 

Silje Heggren (Time Crystals) og Brynhild Winther (We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1) Hvelvet, Oseana 28.09.-27.10.2019. Kuratert av Evelyn Holm. https://www.siljeheggren.com

https://www.griegsamlingen.no/silje-heggren-og-brynhild-winther-2809-2710

Kritikk av utstillinga skrevet av Åsa Osmundsen Opedal: http://numermagasin.no/kritikk/lyserosa-tarmar-i-kvelvet

From the exhibition «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana, 2019

 

«We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana 2019

 

«We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana 2019

 

From the exhibition «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana, 2019 https://www.griegsamlingen.no/silje-heggren-og-brynhild-winther-2809-2710

 

From the exhibition «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana, 2019 https://www.griegsamlingen.no/silje-heggren-og-brynhild-winther-2809-2710

 

From the exhibition «We really need to talk about this Renè / Loveletter for Descartes part1» Hvelvet, Oseana, 2019 https://www.griegsamlingen.no/silje-heggren-og-brynhild-winther-2809-2710

 

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

 

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

 

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

 

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

 

Another Reductionist Cave. At Immunologisk institutt UiO. 2019

My work at The exhibition «Switcheroo» in Kanalveien 90. 2019

 

Detail from the installation at «Switcheroo». 2019

 

Detail from the installation at «Switcheroo». 2019

 

Detail from the installation at «Switcheroo». 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019 http://www.bryne.kunstforening.net/utstillinger.cfm?pArticleId=56850&pArticleCollectionId=2651

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

Første utkast / Adolescent outcast. Bryne Kunstforening 2019

 

«Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter, Lillehammer

ApingARitualToHealSickHorses

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter. Pencil on paper made into a sculpture, and found laboratory objects.

 

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter. Pencil on paper made into a sculpture, in a wooden box..

 

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter

 

Details from the installation «Aping a ritual to heal sick horses» 27th of october-16th december at Oppland Kunstsenter

 

Detail from the installation «Aping a ritual to heal sick horeses». Oppland Kunstsenter. Pencil on paper made into a sculpture in a wooden box, and found objects.

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.
«Friday the 13th» at Bergen Kunsthall 2018

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall. Works by Brynhild Grødeland Winther, Samuel Brzeski, Iben Isabell Krogsgaard, Ruben Eikebø, Robin Everett Foto:ThorBrødreskift

 

From the MA exhibition «Friday the 13th», at Bergen Kunsthall.

 

Wunderfull New World, shown at Friday the 13th at Bergen Kunsthall

MistakingPressureForPleasure

Details from the exhibition at Joy Forum: Mistaking pleasure for pressure

Mistaking pressure for pleasure at Joy Forum, Bergen 2018

 

Mistaking pressure for pleasure at Joy Forum, Bergen 2018

 

Mistaking pressure for pleasure at Joy Forum, Bergen 2018

 

Untitled Flavourless Animals. Tag Team Studio, Bergen. Collaboration between Victor Guzman and Brynhild Winther https://cargocollective.com/victorguzman

 

Untitled Flavourless Animals. Tag Team Studio, Bergen. Collaboration between Victor Guzman and Brynhild Winther https://cargocollective.com/victorguzman

 

Collaboration. Victor Guzman and Brynhild Winther https://cargocollective.com/victorguzman

Installation shown at Water Connects, in Kampen, Netherlands june 2017. (Drawn paper apes and mixed media in shipping container.)

 

Details from installation shown at Water Connects, in Kampen, Netherlands june 2017

 

Details from installation shown at Water Connects, in Kampen, Netherlands june 2017

p1140889
Mono No Aware 2016

 

p1150129
Mono No Aware 2016

 

Mono No Aware 2016

 

p1140959
Mono No Aware 2016

 

p1140905
Mono No Aware 2016

 

Detail, installation at Mono No Aware, 2016

brynhild-winther-fisk1
Eg har utvikla ein viss sympati for knekte pinnar. Galleri Fisk 2015

 

Eg har utvikla ein viss sympati for knekte pinnar. Galleri Fisk 2015

 

Eg har utvikla ein viss sympati for knekte pinnar. Galleri Fisk 2015

 

Eg har utvikla ein viss sympati for knekte pinnar. Galleri Fisk 2015

p1180366                                                                                                                                                                        brynhild-winther-rev

p1080855
Tegnerforbundet 2015, Florilegia, curated by Johannes Høie  http://www.tegnerforbundet.no

 

Tegnerforbundet, Florilegia, curated by Johannes Høie   http://www.tegnerforbundet.no

 

Tegnerforbundet 2015, Florilegia, curated by Johannes Høie   http://www.tegnerforbundet.no

 

Tegnerforbundet, Florilegia, curated by Johannes Høie http://www.tegnerforbundet.no

 

Tegnerforbundet, Florilegia, curated by Johannes Høiehttp://www.tegnerforbundet.no

 

Tegnerforbundet, Florilegia, curated by Johannes Høie  http://www.tegnerforbundet.no

Bergen Kjøtt

 

Bergen Kjøtt. In collaboration with Ruben Eikebø https://www.instagram.com/rubeneikeboe/?hl=nb

 

Bergen Kjøtt. In colaboration with Ruben Eikebø and Trond Nesheim https://www.instagram.com/rubeneikeboe/?hl=nb

 

Bergen Kjøtt. In collaboration with Ruben Eikebø https://www.instagram.com/rubeneikeboe/?hl=nb

 

Mc Lelland Galleries, Glasgow. In collaboration with Ruben Eikebø https://www.instagram.com/rubeneikeboe/?hl=nb

 

Mc Lelland Galleries, Glasgow. In collaboration with Ruben Eikebø  https://www.instagram.com/rubeneikeboe/?hl=nb

Bokboden


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

51-brynhild-winther 52-brynhild-winther

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bokboden

Details mixed media

 

Details

All material on this page is protected by BONO copyright 2022. If you want to use something form this page, please contact Bono here: https://www.bono.no

The first written word was a drawing of an animal